Home

Welkom bij Koters en Groters

Koters en Groters biedt psychotherapeutische behandeling voor kinderen & jeugdigen, volwassenen en gezinnen met emotionele problematiek, gedragsproblematiek, leer- of ontwikkelingsproblemen en problemen in het gezin.

De praktijk heeft veel kennis en ervaring met de behandeling van stoornissen op het gebied van angsten, depressie, het autismespectrum, post-traumatische stress, obsessief compulsieve problematiek (dwang), ADHD en systeemproblematiek.

Professionele hulp

Er wordt vanuit een cognitief gedragstherapeutisch referentiekader professioneel gewerkt op een hoog kwalitatief niveau.

In de werkwijze van Koters en Groters staan de cliënt en zijn gezin centraal. De hulpverlening is snel en doelmatig. Wij staan voor een aanplak waarbij de cliënt zich gehoord, begrepen en geholpen voelt.

 Meer over Vergoeding

Door de transitie jeugdzorg is er momenteel geen wachtlijst.

Gemiddelde wachttijden per 15 november 2015

Aanmelding Behandeling
1 week geen wachttijd

Tussen intake en behandeling is er geen wachttijd.